Forgot Password

გინეკოლოგია

საკეისრო კვეთაგინეკოლოგია

საკეისრო კვეთა

საკეისრო კვეთა – ეს არის ოპერაცია, რომლის დროსაც იკვეთება საშვილოსნო და მუცლის ქვედა ნაწილი, ბავშვის დაბადების მიზნით. გეგმიური საკეისრო კვეთა…

ad

დაავადებები , მკურნალობა

ad