აკად. ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრის ლაბორატორიაში შესაძლებელია ამიაკის განსაზღვრა სისხლში

აკად. ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრის ლაბორატორიაში შესაძლებელია ამიაკის განსაზღვრა სისხლში

ამიაკი ძალიან ტოქსიკურია, ამიტომ მეტად მნიშვნელოვანია მისი შეკავშირება, ხოლო შემდეგ ორგანიზმიდან გამოდევნა.

ამიაკის კონცენტრაციის გაზრდა დაკავშირებულია:
ნაწლავებში ამიაკის ჭარბ წარმოქმნასთან;
ღვიძლის დაავადებებთან;
ამიაკიდან შარდოვანას სინთეზში მონაწილე ფერმენტების დეფიციტთან.

ამიაკის კონცენტრაციის მკვეთრი მომატება იწვევს ცენტრალური ნერვული სისტემის ტოქსიკურ ეფექტს.

K2 ედტა – იანი პლაზმა სისხლის აღებისთანავე თავსთდება ყინულში, შემდეგ ცენტრიფუგდება 40c ცენტრიფუგაში და ისაზღვრება სისხლის აღებიდან 20– 30 წთ. განმავლობაში.