ონკოლოგიური დაავადებების დროული დიაგნოზი

ონკოლოგიური დაავადებების დროული დიაგნოზი

დაავადებების უმრავლესობა ექიმთან ძალიან გვიან მიდის, როდესაც წარმატებული მკურნალობის შანსი მინიმალურია. ამიტომ კიბოს დროული გამოვლენა ძალზედ მნიშვნელოვანია.

თანამედროვე მედიცინაში კიბოს დიაგნოზი ხორციელდება სხვადასხვა მეთოდით: მორფოლოგიური, რადიაციული და ენდოსკოპიის გამოყენება. ასევე, კიბოს გამოვლენის პროცედურები შეიცავს ბიოფსიასა და ონკოკერებს, რომელთა რაოდენობა ონკოლოგიის შემთხვევაში ბიოლოგიური სითხეებში იზრდება. რას შეეხება ბიოფსიის პროცედურას, ის მოიცავს ქსოვილის მცირე ნიმუშის აღებას და მის მიკროსკოპიულ შესწავლას.

ენდოსკოპიური მეთოდი შედარებით უსაფრთხოა და გამორჩევა თავისი სიმარტივით. კიბოს დიაგნოსტიკის გარდა, მას აგრეთვე მიმართავენ პაციენტების პროფილაქტიკური მონიტორინგის ჩასატარებლად. კუჭის კიბოს დიაგნოზი სწორედ ამ გზით ხორციელდება.

გახსოვდეთ, რომ ონკოლოგიუირი დაავადებების დროული დიაგნოზი მნიშვნელოვნად გაზრდის მკურნალობის დადებით ეფექტს.