აკად. ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრის ლაბორატორიაში შესაძლებელია ამიაკის განსაზღვრა სისხლშიდიაგნოსტიკა

აკად. ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრის ლაბორატორიაში შესაძლებელია ამიაკის განსაზღვრა სისხლში

ამიაკი ძალიან ტოქსიკურია, ამიტომ მეტად მნიშვნელოვანია მისი შეკავშირება, ხოლო შემდეგ ორგანიზმიდან გამოდევნა. ამიაკის კონცენტრაციის გაზრდა დაკავშირებულია: ნაწლავებში ამიაკის ჭარბ წარმოქმნასთან;…

სისხლის საერთო ანალიზიდიაგნოსტიკა

სისხლის საერთო ანალიზი

სისხლის საერთო ანალიზის შესახებ სისხლი ექიმისათვის ერთგვარი სარკეა, ვინაიდან ის ასახავს ორგანიზმში მიმდინარე ნებისმიერ ცვლილებას, ამიტომაც სისხლის ანალიზი ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ ლაბორატორიულ გამოკვლევას წარმოადგენს. არ არსებობს ადამიანი, რომელსაც ესგამოკვლევა ერთხელ მაინც არ გაეკეთებინოს. სისხლი შედგება პლაზმისა და სისხლის უჯრედებისაგან. სწორედ ამ უკანასკნელებს ითვლიან სისხლის საერთო ანალიზის დროს. სისხლის მორფოლოგიური გამოკვლევა მოიცავს: ჰემოგლობინის რაოდენობის განსაზღვრას, ერითროციტების რაოდენობის განსაზღვრას, ჰემატოკრიტის გამოთვლას, ლეიკოციტების რაოდენობის განსაზღვრას, ლეიკოციტური ფორმულის დათვლას, ფერადობის მაჩვენებლის განსაზღვრას, ერითროციტების დალექვის სისწრაფის (ედს) განსაზღვრას, იშვიათად, რეტიკულოციტებისა და თრომბოციტების დათვლას. სისხლის საერთო ანალიზს უტარებენ სტაციონარში მყოფ ყველა ავადმყოფს, ასევე ამბულატორიულ ავადმყოფებს ჩვენების მიხედვით. საკმაოდ გავრცელებულია სისხლის ანალიზის შემოკლებული ფორმა (შედის მხოლოდ ჰემოგლობინის რაოდენობისგანსაზღვრა, ლეიკოციტების რიცხვის დათვლა და ედს-ი), რომელიც ტარდება პროფილაქტიკური გასინჯვების დროს, დისპანსერიზაციისა და სანატორულ-კურორტული…